Om oss

Vi som leder/ guidar: Otto Andreasson och Lotta Rosenhöjd. Vi är utbildade guider inom Natur och skogsterapi i Kanada genom Association of Nature and Forest Therapy (ANFT).Vi har båda alltid älskat att vara i naturen och har stor erfarenhet av friluftsliv, camping, fiske och vandring. Under senare år har vi även alltmer uppmärksammat naturens positiva inverkan på såväl fysisk som psykisk ohälsa och sjukdom. Vi har tagit del av forskning i ämnet både internationellt och i Sverige som visar entydigt på naturens läkande kraft. Natur och skogsterapi kan delvis jämföras med den i Sverige mer kända Trädgårdsterapin/Grön rehab


Vi är socionomer och har båda arbetat ca 25 år vardera inom olika delar av socialtjänsten och sjukvården med såväl barnavård, familjehemsvård, ungdomar, familjerätt, samarbetssamtal, våld i nära relation, chef och arbetsledare samt kurator inom missbruk och psykisk ohälsa. Vi har båda också utbildningar inom HBTQ frågor, föräldragrupper, MI (motiverande samtal), våld i nära relationer mm. Otto har även vidareutbildning inom familjeterapi och medling. Lotta har ledarskapsutbildning. Vi har under våra yrkesliv fått stor vana och har kunskap i att bemöta, samtala med och stötta människor som mår dåligt och är i kris.