Skogsbad

Vad är Natur och skogsterapi/Skogsbad/Shinrin-Yoku?

Shinrin-Yoku (森林浴) är japanska och betyder att ”skogsbada”. Behandlingsformen utvecklades ursprungligen i Japan på 1980-talet där det nu är en del av den nationella allmänna sjukvården. I Japan har det gjorts omfattande forskning på hur dessa skogsvistelser påverkar människor och resultaten visar att de stärker våra immunförsvar, sänker stressnivåer och blodtryck samt gör oss mindre deprimerade och aggressiva.

Natur och skogsterapi/skogsbad kan enklast liknas vid mindfulness i naturen. Det är en kombination av långsam vandring i naturen, i skogen, vid havet eller i parkmiljö med guidade förslag/övningar som hjälper våra sinnen att uppleva naturen på ett mer fokuserat sätt än vanligtvis. När vi skogsbadar är vi i naturen på ett extra närvarande sätt, vi använder våra sinnen samtidigt som vi tar tillvara miljön i naturen och ser, känner och upplever det som finns och sker runt oss som växter, färger, djur, lukter och vind, sol och regn på ett mycket påtagligt och läkande sätt. Natur och skogsterapi/skogsbad hjälper deltagarna att vara i nuet.
I USA har Forest and Nature Therapy utvecklats till västerländska förhållanden genom Association of Nature and Forest Therapy (ANFT) och används i flera sammanhang. I Sverige är det främst Statens lantbruksuniversitet (SLU) som forskat och undersökt hur människan påverkas av vistelse i naturen. Även VG-region Institutet för stressmedicin (ISM) har forskat i frågan. Resultaten är mycket positiva.

För att ta del av forskning i ämnet se under fliken länkar

”The forest is the therapist.
                       The guide open the doors.”

M. Amos Clifford